Projekty

esfesif
Učíme se nově-OPVK 1.1
Učíme se nově II. - EU školám
Výzva
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Kontakty

Adresa :Základní Škola
Smetanova 304
Skuteč
539 73
Tel. ředitelna :469350292
Tel. sborovna :469319477
E-mail :zs.smetanovask@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Marcel Samek
Adresa :Hroubovice 77
538 54
Luže
Tel.:774807770
E-mail :poverenec@wolfss.cz

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova, Skuteč

Stránky jsou momentalně ve fázi vývoje, pokračovat můžete dále pomocí levého menu.

SOUTĚŽE A AKCE NA ZŠ SMETANOVA - březen

Kateřina Burešová, z 9. třídy, se 19. března zúčastnila krajského kola Matematické olympiády a v konkurenci bezmála 30 účastníků obsadila krásné 10. místo.

Katka podruhé: 4. 4. 2019 se zúčastnila krajského kola olympiády v českém jazyce v Pardubicích. Z celkových 12 soutěžících obsadila nádherné 4. místo. Získala tím navíc teoretickou šanci postupu do ústředního – celorepublikového kola v Praze. Úsměvným se stalo i zadání slohové práce: TO JE APRÍL! Úspěch naší Kateřiny byl však skutečným. Katce gratulujeme a přejeme ji mnoho úspěchů v dalších soutěžích. PS: Sama Kateřina se po návratu na naší základnu ZŠ Smetanova humorně posteskla nad svým 4. místem dne 4. 4. Prý veliká škoda, že se olympiáda nakonala opravdu na apríla, a to 1. dubna.

Letos se žáci 9. třídy zúčastnili školního kola Office Areny 2019. Po zodpovězení 40 otázek z oblasti užívání Microsoftu Office bylo stanoveno pořadí v závislosti na správných odpovědích a k tomu potřebnému času. Na prvních třech místech se umístili Kateřina Burešová, Lucie Kučerová a Matouš Bohatý, který postoupil do krajského kola. V krajském kola musel podle zadání vypracovat projekt ve Wordu, Excelu a PowerPointu.

Již tradičně jsme se zúčastnili přehlídky dětských recitátorů. Nejprve porota ve školním kole vybrala dva žáky, kteří nás měli dále reprezentovat v Chrudimi. Letos si recitaci textů nejlépe připravily dvě dívky, a to Simona Doupalová a Anna Kozderková (7.B). Obě děvčata si v okresním kole vedla výborně. Anička dokonce získala čestné uznání a tím i šanci na postup do vyššího kola. To proběhlo 8. dubna v Pardubicích a ona zde skvělým přednesem vybraných textů dokázala, že v recitaci patří mezi opravdové špičky. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci ZŠ Smetanova.

Tradici v naší škole mají i dějepisné soutěže. V mezinárodní soutěži LIDICE21, které se účastní tisíce studentů nejen ze základních škol, ale i z gymnázií, se opět umístili dva naši žáci. Deváťák Matouš Bohatý a překvapivě i o rok mladší Tereza Veselá, která se musela sama „poprat“ s učivem, které ve škole ještě neprobírala. Oba úspěšně zvládli první kolo a postoupili do kola druhého. Držme jim pěsti, aby se jim dařilo i nadále a mohli se tak radovat z medailí.

NOC S ANDERSENEM 2019

29. března se konala v MK Skuteč 14. NOC S ANDERSENEM, která byla zajímavá v tom, že se nejen někteří žáci ZŠ Smetanova zúčastnili, ale dokonce tři naši žáci (Tereza Veselá, Míša Burešová a Anička Jehličková) velmi zdatně zvládli roli pomocníků. Některé z námětů připravili samostatně a na části se podíleli. Patří jim uznání a poděkování.

VELIKONOČNÍ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH

Ve středu 17. dubna proběhne na naší škole turnaj v deskových hrách. Pro všechny hrající i nehrající žáky 2. stupně bude výuka ukončena po 6. vyučovací hodině, tedy ve 13:15. U žáků, kteří se účastní turnaje může dojít díky vyhlašování výsledků k pozdějšímu ukončení, nejpozději však do 14:00 s tím, že již budou po obědě (přestávka na oběd bývá půlhodinová v době od 12:00 a později).

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 14. března 2019 se naše žákyně Kateřina Burešová z 9. A zúčastnila krajského kola Soutěže v anglickém jazyce. V konkurenci zdatných angličtinářů z celého pardubického kraje skončila na výborném 2. místě. Od prvenství ji dělil pouze jeden bod. Tento skvělý výsledek zajistil Katce možnost přihlásit se do celostátního kola Soutěže v anglickém jazyce - sice z pozice náhradníka, ale ... Katce gratulujeme a přejeme ji mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Ve středu 13. 3. naši školu navštívili lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Nejmladší žáčci se učili rozeznávat základní druhy odpadu, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích a seznámili se s několika recyklovanými výrobky. Starší žáci se seznámili s fungováním sběrného dvora, skládky a spalovny. Zkusili si třídění všech druhů odpadu, podívali se na video ukázky ze zpracování odpadů a zjistili, jaké výrobky lze z recyklovaných materiálů vytvořit.

KVALIFIKACE NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE ve florbale chlapců - kategorie III.

„Vysněný postup nám unikl o skóre“

Dne 19 2. 2019 (tj. úterý) se naši žáci zúčastnili turnaje – KVALIFIKACE NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE ve florbale chlapců - kategorie III. Tento turnaj se konal v Městské sportovní hale T.G.Masaryka v Litomyšli. Finálového turnaje se zúčastnili jednotliví vítězové krajů Jihomoravského, Vysočina a našeho Pardubického kraje. Jednalo se o tyto školy: ZŠ Mládeže Znojmo, ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod a naše ZŠ Smetanova Skuteč. Jednotlivé školy se utkaly v systému každý s každým (s hrací dobou 3krát 8 minut) a po třech odehraných zápasech vzešel celkový vítěz - škola ZŠ Mládeže Znojmo, která se zároveň kvalifikovala na republikové finále do Mladé Boleslavi. Naši žáci, přestože neprohráli ani jeden zápas, se díky horšímu vzájemnému skóre umístili na krásném, leč nepostupovém 2. místě. Za vzornou reprezentaci naší školy samozřejmě děkujeme a blahopřejme k dosaženému úspěchu.

DIVADLO PARDUBICE

V pondělí 8. dubna se koná již 4. divadelní představení (Jack London - Bílý tesák) v rámci odpoledního předplatného ve Východočeském divadle Pardubice. Sraz ve 15:OO u Botany.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ve středu 3. dubna proběhne na naší škole zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 od 13:00 do 18:00.

SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Během prosince 2018 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Dvou kategorií (7. třída a 8. – 9. třída) se účastnilo téměř 20 žáků. Tři z nich se pak 14. února 2019 vydali do Chrudimi porovnat své znalosti s žáky z ostatních škol v okrese. Obě výše zmiňované kategorie ovládly žákyně naší školy Kateřina Burešová z 9. A a Katrin Klempárová ze 7. A. Kateřina navíc postupuje do krajského kola, které se bude konat 14. března v Pardubicích. Oběma vítězkám gratulujeme. O několik dní později, 19. února 2019, se pak další dva šikovní žáci naší školy účastnili jazykové soutěže Agyslingua pořádané Anglickým gymnáziem, SOŠ a VOŠ Pardubice. V konkurenci téměř 25 žáků z 8. tříd a 30 žáků z 9. tříd obsadili Petr Klapal z 8. A a Alžběta Doležalová z 9. A shodně dělené 8. – 9. místo. Oběma účastníkům také gratulujeme.

KONZULTAČNÍ DEN 10. 4. 2019

Ve středu 10. dubna se koná konzultační den od 15:00 do 17:30.

LEDNOVÉ SOUTĚŽE NA NAŠÍ ŠKOLE

Již první měsíc nového roku nám přinesl sportovní i vědomostní úspěchy.

Chlapci z 6. až 8. tříd se zúčastnili krajského kola ve florbalu a po výborném výkonu slaví postup do regionálního semifinále. To se uskuteční 19. února v Litomyšli.

16. ledna proběhlo v Chrudimi okresní kolo dějepisné olympiády za účasti našeho žáka Matouše Bohatého. I když se umístil na 5. místě, tak výsledky tohoto okresu byly natolik kvalitní, že postupuje do krajského kola, spolu s dalšími.

V úterý 29. ledna se dvě žákyně z 9. třídy zúčastnily okresního kola Olympiády z českého jazyka. Kateřina Burešová si z Chrudimi odvezla krásné 2. místo a postup do krajského kola.

Ve středu 30. ledna se opět dvě žákyně z 9. třídy zúčastnily okresního kola Matematické olympiády. A obě uspěly. Kateřina Burešová obsadila 5. místo (od 1. místa ji dělily 2 body) a Lucie Kučerová obsadila 7. místo.