Kontakty

Adresa :Základní Škola
Smetanova 304
Skuteč
539 73
Tel. ředitelna :469350292
Tel. sborovna :469319477
E-mail :zs.smetanovask@tiscali.cz

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova, Skuteč

Stránky jsou momentalně ve fázi vývoje, pokračovat můžete dále pomocí levého menu.

TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH

Pozvánka na TurnajZveme všechny žáky základní školou povinné (případně žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) k účasti na již tradičním turnaji v deskových hrách. Letos jsme museli jednu tradici pozměnit - vždy jsme turnaj organizovali ve středu před velikonočními prázdninami; letos ale v tomto termínu budou žáci devátých ročníků bojovat o umístění se na střední školy, a tak jsme turnaj posunuli o několik dní dopředu . Za organizační tým Mgr. Eliška Leopoldová

ZÁPIS DO 1.TŘÍD

zZápis se uskuteční ve středu 5.4.2017 v čase od 13-18hod.K zápisu se dostaví žáci narození v termínu 1.9.2010 až 31.8.2011.Zákonný zástupce žáka předloží rodný list zapisovaného žáka. Zápis se skládá z části formální, rozhovoru s dítětem a konání činností zaměřených k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte na školní docházku.

Orientační činnosti jsou zaměřené zejména na rozlišování tvarů, barev, pojmenování činností, určení počtu, na slovní zásobu, jednoduché rozlišování v oblasti přírody, reprodukci textu, výslovnost.

Délka všech činností u zápisu je v rozmezí 20 až 40 minut.

V případě žádosti o odložení zápisu k povinné školní docházky o jeden rok předloží u zápisu zákonný zástupce \\\"Žádost\\\" a dvě doporučující vyjádření(ped.psych.poradna a odborný lékař).Tato doporučení je třeba mít již vyřízena v den zápisu, a to vzhledem k posunutí termínu zápisu o tři měsíce a termínu 30.4., do kdy musí být řízení u zápisu vyřízeno.

Při zápisu škola předá zákonnému zástupci informace o tom, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem(číslem jednacím) na webových stránkách školy www,zs-smetanova.cz do 14 dnů po ukončení zápisu.

Předpokládaný počet přijímaných žáků je v případě otevření jedné třídy do 26, pro otevření dvou tříd je potřeba přijmout nejméně 36 žáků.

Kritéria přijetí:-spádovost stanovená zřizovatelem, - úroveň posuzované školní připravenosti dítěte,- sourozenec ve škole

Vystoupení pěveckého kroužku

vVe čtvrtek 23.2.2017 vystoupil pěvecký kroužek Sluníčka v SeniorCentru ve Skutči.

KARNEVAL ŠD

kV pátek 3.2.2017 před jarními prázdninami se konal v ŠD KARNEVAL. Soutěže o věcné ceny a bohatý kulturní program přilákal mnoho dětí.

Návštěva ČNB

Ve čtvrtek 2.3.2017 se naši žáci z 8.+9.tříd vydali na návštěvu České národní banky do Prahy.

2.místo v okresní kole v basketbale

V pátek 24.2.2017 se naši basketbalisté ve složení( Tomáš Hřebík, Marek Čonka, Lukáš Hřebík, Adam Vařejčko, Martin Votava, Jakub Filipi,Jan Čonka a Damien Zelinger) zúčastnili okresního kola v basketbale. Vítězství střídalo vítězství, až poslední zápas se ZŠ U stadionu Chrudim skončil prohrou. Naše škola tak obsadila 2.místo.Gratulujeme!

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V pátek 3.2.2017 budou pololetní prázdniny.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ 31.1.2017

Poslední vyučovací hodinu bude v úterý 31.1. žákům slavnostně rozdáno pololetní vysvědčení. Pololetní prázdniny budou v pátek 3.února.

ZLATO,ZLATO,ZLATO !!!

f Postup na republikové kolo do Olomouce

Po vítězství v okresním kole jsme se v úterý 24. ledna zúčastnili krajského kola ve florbale, které se poprvé pořádalo ve Skutči. Turnaje se zúčastnilo 8 základních škol z celého Pardubického kraje. Nás čekaly tři zápasy ve skupině a následně vyřazovací utkání.

Vstup do turnaje byl podle našich představ. V prvním zápase se Sezemicemi jsme dominovali a zaslouženě vyhráli 4:0. Ve druhém utkání s týmem ze Svitav jsme vyhráli 7:5 a v posledním zápase ve skupině jsme porazili Základní školu z Králík 3:2. Do vyřazovacích bojů jsme postoupili z prvního místa s plným ziskem bodů (9 bodů), a to zcela zaslouženě. V semifinále nás čekal sympatický tým - Základní škola z Proseče. V tomto utkání jsme dominovali hlavně zakončením a zvítězili 4:0. V posledním finálovém a nejdůležitějším zápase jsme narazili na vítěze z druhého semifinálového utkání, byla to ZŠ ze Svitav. Finálový zápas byl pouze v naší režii, hned v úvodu utkání jsme vedli nádhernou střelou Lukáše Dvořáčka a po krásných kombinačních akcích jsme jednoznačně zvítězili 6:0. Nesmíme ani zapomenout na vynikajícího brankáře Marka Vařejčka, který ve vyřazovacích zápasech neobdržel ani jednu branku.

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0ú15_007/0000198

Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198 Výše podpory: 30 722 717,18 Kč Projekt je zaměřen na nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu. Současně je projekt zaměřen na vybudování sítě škol ve 4 oblastech Pardubického kraje, ve kterých bude zaveden systém reflektující požadavky na společné vzdělávání a bude vytvořen tým vyškolených pracovníků, kteří budou schopni poskytnout metodickou pomoc dalším školám v nejbližším spádovém regionu i po ukončení realizace projektu.

Zároveň cílí na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou a zvýšení porozumění veřejnosti.

Projekt je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a 12 základními školami v Pardubickém kraji. Pardubický kraj a ZŠ Pardubice - Npor. Eliáše 344 jsou partnery bez finančního příspěvku, 11 základních škol je zapojeno jako spolupracující škola zejména s ohledem na snížení administrativní zátěže pracovníků základních škol. Školy zařazené do projektu a Pardubický kraj se na přípravě projektu aktivně podíleli, na společné pracovní schůzce byl zmapován stav připravenosti jednotlivých základních škol ke společnému vzdělávání a byly navrženy konkrétní aktivity, které v konečném důsledku posunou týmy těchto škol směrem ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a zvýší kompetence pedagogů v oblasti práce s žáky s potřebou podpůrných opatření.