Projekty

esfesif
Učíme se nově-OPVK 1.1
Učíme se nově II. - EU školám
Výzva
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje
Společně to dokážeme

Kontakty

Adresa :Základní Škola
Smetanova 304
Skuteč
539 73
Tel. ředitelna :469350292
Tel. sborovna :469319477
E-mail :zs.smetanovask@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing.Lenka Šiklová
Tel.: 777 845 161
E-mail :poverenec@skutec.cz

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova, Skuteč

Stránky jsou momentalně ve fázi vývoje, pokračovat můžete dále pomocí levého menu.

Přijímací řízení na SŠ - ZMĚNY

S pozdravem Mgr. Radek Mihulka, výchovný poradce

PÍSEŇ PRO VLADIMÍRA

Píseň pro Vladimíra

autor. Mgr. Radek Mihulka

Speciální pedagog Mgr. Klára Zelenková informuje

Konzultace zákonných zástupců se speciálním pedagogem týkající se zápisu a odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 lze uskutečnit prostřednictvím mailové komunikace. Stejným způsobem mohou komunikovat rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření.mail: zelenkova@zs-smetanova.cz

PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaše podněty a připomínky, které nám pomáhají zlepšovat vzájemnou komunikaci a informovanost v tomto složitém období. Aktuálně řešíme se správcem webu řazení příspěvků (úkolů, zadání apod.) podle data vložení. Věřím, že se tato úprava projeví co nejdříve.

Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

INFORMACE PRO RODIČE

Městský úřad má k dispozici další šité roušky včetně dětských. V případě zájmu volejte 731 557 474 nebo 422. Kontaktovat můžete i pana radního Jaroslava Hetfleiše na tel. 774 415 591 . Volat můžete i v případě, že nějakou roušku už máte.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 včetně žádosti o Odklad povinné školní docházky se uskuteční bez přítomností dětí a zákonných zástupců.

ORGANIZACE ZÁPISU

Zápis se uskuteční v termínu od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020. Zákonný zástupce si vytiskne z webových stránek školy - viz. odkaz Ke stažení příslušnou žádost (Žádost o přijetí, Žádost o odklad), vyplní ji, podepíše a předá ji do školy. Předání žádosti je možné těmito způsoby:

 • datovou schránkou (datová schránka školy): wjqmse8
 • emailem s elektronickým podpisem: reditel@zs-smetanova.cz
 • poštou
 • osobním podání: do schránky školy (schránka u hlavního vchodu)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Můžete využít také on-line formuláře s tím, že poté budete vyzváni do 5 dnů ode dne podání žádosti k osobní návštěvě do školy z důvodu podepsání žádosti.

 • formulářem pro zápis (aktivní až od 1. dubna)
 • formulářem pro odklad (aktivní až od 1. dubna)
 • Vyhodnocení žádostí bude realizováno po skončení příjmu žádostí (tj. po 14. dubnu 2020) ve správním řízení do 30 dnů.

  Pokud nemůžete využít ani jednu z výše uvedených možností, můžete žádosti obdržet ve škole během úředních hodin.

  V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Telefonní číslo 736 671 997

  INFORMACE KE ŠKOLNÍM AKCÍM, EXKURZÍM, ŠKOLÁM V PŘÍRODĚ, KURZŮM

  Vážení rodiče,

  vzhledem k nastalé situaci jsou všechny školní akce do konce školního roku 2019/2020 ZRUŠENY!

  Týká se to tzv. škol v přírodě pro 3. a 5. ročník, výjezdu do zahraničí pro 6. ročník a turistického kurzu pro 8. ročník. Dále se neuskuteční ani školní výlety na konci školního roku či jiné plánované exkurze.

  Žádáme, abyste dále nezasílali finanční prostředky na tyto akce na náš účet; obdržené finanční prostředky Vám budou vráceny (předpoklad červen 2020).

  Zájezd do Chorvatska je prozatím odložen, předpokládáme, že by se mohl uskutečnit na začátku nebo ke konci příštího školního roku dle situace.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci

  Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

  ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

  Po dobu karantény je činnost školy omezena na tři pracovní dny, a to pondělí, úterý a středu od 9 do 11 hodin. V tomto čase budou vydávána potvrzení včetně žádosti o ošetřovné.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

  Informace ČSSZ

  ČSSZInformace pro rodiče a školská zařízení

  ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) A OŠETŘOVNÉ ZA BŘEZEN

  Formulář pro ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) najdete v dokumentech ke stažení. Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

  Vážení rodiče, formulář, který byste měli vyplnit a předat zaměstnavateli s koncem měsíce března, je dk dispozici k vyplnění v elektronické podobě ZDE. Je to z toho důvodu, aby Vám zaměstnavatel mohl proplatit dávku ošetřovného za dny v březnu, když OČR je ještě neukončené. Škola na něm nic nepotvrzuje.