Projekty

esfesif
Učíme se nově-OPVK 1.1
Učíme se nově II. - EU školám
Výzva
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje
Společně to dokážeme

Kontakty

Adresa :Základní Škola
Smetanova 304
Skuteč
539 73
Tel. ředitelna :469350292
Tel. sborovna :469319477
E-mail :zs.smetanovask@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing.Lenka Šiklová
Tel.: 777 845 161
E-mail :poverenec@skutec.cz

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova, Skuteč

Stránky jsou momentalně ve fázi vývoje, pokračovat můžete dále pomocí levého menu.

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,

informujeme Vás dle metodiky MŠMT o způsobu hodnocení žáků za 2.pololetí tohoto školního roku.

Výsledná známka z vyučovacího předmětu bude vycházet z těchto podkladů:

1. pololetní hodnocení daného předmětu

2. průběžné hodnocení do 10.3.2020

3. podpůrné podklady v době výuky na dálku

4. podpůrné podklady získané v době školních skupin od 25.5.2020

Výuka žáků 8.ročníku

Milí žáci,

v pondělí 8.června začínáme blokovou výuku určenou výhradně pro Váš ročník. Sraz před školou bude v 8:15h.Pro první vstup do budovy školy potřebujete vyplněné čestné prohlášení+ roušku. S sebou si přineste veškeré učebnice podle nového rozvrhu, pracovní sešity a materiály, které jste zpracovávali během distanční výuky. Na základě těchto materiálů budeme upevňovat,doplňovat a dovysvětlovat dané učivo.

Bloková výuka

PONDĚLÍ-ÚTERÝ

1.blok ČJ (Mgr. Bohatá, Mgr. Doležal)

2.blok M (Mgr. Drobná)

3.blok AJ (Mgr.Drbalová)

4.blok F/Z (Mgr.Dočkalová, Mgr.Salát)

STŘEDA

1.blok NJ (Mgr. Doležal)

2.blok D (Mgr. Bohatá)

3.blok CH ( Mgr. Leopoldová)

4.blok PŘ (Mgr. Novotná)

Harmonogram otevírání školy a ukončení školního roku

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás stručný přehled organizace posledního měsíce tohoto školního roku.

 •  od 11. května žáci 9. ročníku
  výuka pondělí až čtvrtek
 • od 25. května žáci 1. stupně školy
  výuka pondělí až pátek
 • od 8. června žáci 8. ročníku
  výuka pondělí až středa
 •  od 11. června žáci 6. ročníku
  konzultace pouze každý čtvrtek
  (rezervační systém)
 • od 12. června žáci 7. ročníku
  konzultace pouze každý pátek
  (rezervační systém)


  Ukončení školního roku, předávání vysvědčení
 • 25. června 9. ročník
 •  26. června 1. stupeň
 •  30. června 2. stupeň

  Pro žáky prvního stupně bude nabídnuta možnost návštěvy školní družiny ve dnech 29. a 30. června (od 8 hod do max. 16 hod).

Informace pro předplatitele divadelních představení ve Východočeském divadle Pardubice

V letošním školním roce jsme ve Východočeském divadle Pardubice navštívili v rámci předplatného pouze tři představení z šesti. Zbývající představení zhlédneme v průběhu 1. pololetí školního roku 2020/21.

První představení nás čeká v úterý 15. září 2020 (http://www.vcd.cz/inscenace/divadelni-komedie). Vše bude probíhat stejně jako v minulých letech – odjezd autobusem od Botany v 15:00 hodin, začátek představení v 17:30 hodin.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na havlikova@zs-smetanova.cz nebo dockalova.i@email.cz.

Výuka žáků na 2.stupni

Vážení rodiče,

s další vlnou rozvolňování opatření zahajujeme od 8.června výuku pro žáky 8.tříd a pro žáky 6.+7.tříd od 11.června třídnické a konzultační hodiny. Základem této výuky bude upevňování a procvičování učiva probraného v době distanční výuky.

Před prvním vstupem do budovy školy předají žáci vyplněné čestné prohlášení a podle pokynů  vstoupí s rouškou do budovy školy. Poté bude probíhat výuka v blocích.

Čas každodenních příchodů do školy:( žáci každý den počkají na vyzvednutí) v 8:15 u hlavního vchodu.

8.ročník

Žáci se budou vzdělávat Po-St ve 4 výukových blocích, a to v hlavních předmětech. Čas vzdělávání 8:15-12:15. Rozvrh předmětů bude upřesněn podle počtu přihlášených žáků. Pro přihlášení budete kontaktováni třídním učitelem.

7.ročník

Žáci se budou vzdělávat v Pá (12.6., 19.6., 26.6.) prostřednictvím třídnických a konzultačních skupin v čase od 8:15- 11:00.

Od 8:15-9:00 bude probíhat třídnická hodina. První blok konzultací proběhne od 9:00-10:00. Druhý blok konzultací proběhne od 10:00-11:00. V jednotlivých blocích budete mít na výběr více různých předmětů, které si budete moci předem elektronicky zarezervovat. Rezervace bude možná v prvním týdnu v červnu na našich stránkách.

6.ročník

Žáci se budou vzdělávat ve Čt (11.6., 18.6., 25.6.) prostřednictvím třídnických a konzultačních skupin v čase od 8:15- 11:00. 

Od 8:15-9:00 bude probíhat třídnická hodina. První blok konzultací proběhne od 9:00-10:00. Druhý blok konzultací proběhne od 10:00-11:00. V jednotlivých blocích budete mít na výběr více různých předmětů, které si budete moci předem elektronicky zarezervovat. Rezervace bude možná v prvním týdnu v červnu na našich stránkách.

 Těšíme se na Vás a doufáme, že tuto možnost využijete.              

                                                                                         Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

Školní docházka žáků 1.stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude na naší škole zahájena výuka pro přihlášené žáky 1.stupně. Žáci se budou učit ve svých kmenových třídách, se svými p.učitelkami od 8-12hodin.

1.A-Mgr.R.Vacková, vychovatelka A.Veselá

1.B-Mgr.A.Kučerová, vychovatelka M.Paulusová

2.A-Mgr.J.Peřinová, vychovatelka Bc.M.Adámková

2.B- Mgr.M.Bednářová, vychovatelkaA.Fikejzlová

3.A- Mgr.G.Skalová, vychovatelka S.Hovorková

3.B-Mgr.I.Kosařová

4.A-Mgr.S.Čápová

4.B- Mgr.Š.Burešová

5.A-Mgr.H.Pavlišová

5.B-Mgr.I.Havlíková

Před prvním vstupem do budovy školy předají žáci vyplněné čestné prohlášení a podle pokynů svojí p. učitelky vstoupí s rouškou do budovy školy. Poté bude probíhat výuka v blocích.

Čas každodenních příchodů do školy: ( žáci každý den počkají na vyzvednutí)

1.A+1.B ze dvora  7:45-7:55

2.A+2.B hlavním vchodem 8:15-8:20

3.A+3.B hlavním vchodem 8:05-8:10

4.A+4.B hlavním vchodem 7:55-8:00

5.A+5.B hlavním vchodem 7:45-7:50

Čas obědů (musíme být již ve ŠJ, žáci, kteří měli zájem o oběd jsou automaticky přihlášeni)

4.A,B+5.A,B- ve 12:10                2.A,B+3.B- ve 12:30                     1.A,B+3.A- ve 12:50

Po obědě žáci odchází sami domů od školní jídelny nebo od budovy školy (po domluvě v pondělí). Žáci, kteří jsou přihlášeni na odpolední činnost, budou se svoji p. vychovatelkou. Pro vyzvednutí žáka z odpolední činnosti je nutné zatelefonovat p.vychovatelce.(telefon dostanete mailem).

Vážení rodiče, mějte prosím trpělivost, budeme se snažit sladit všechny organizační pokyny k celkové spokojenosti. V případě dotazů volejte prosím Mgr.Hanu Bezdíčkovou tel:731 557 434, nebo příslušné p. vychovatelky či p. učitelky.

Děkujeme

Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

Dodatek ke změnám v přijímacím řízení

INFORMACE

Už se na Vás těšíme - od 25.5. otevíráme školu!

Vážení rodiče,

aby mohl žák 1. stupně nastoupit v uvedený termín do školy, je třeba provést tyto úkony:

1. Přihlásit žáka na nabízené aktivity (dopolední a odpolední) nejpozději do 18.5.2020

2. Zajistit pro každý den 2 roušky+ sáček na odkládání roušky

3. Vyplnit čestné prohlášení, které naleznete na našich stránkách  pod odkazem "Ke stažení", nebo si jej můžete vyzvednout ve vestibulu školy (denně od 8-12hod.). Čestné prohlášení odevzdá žák při 1. vstupu do školy, tj. 25. 5. 2020.

Po dohodě se zřizovatelem a vedením školní jídelny bude pro žáky zajištěno stravování ve školní jídelně. Žáci budou automaticky od 25.5. přihlášeni k odběru oběda; pokud žák do školy nenastoupí nebo nebude mít zájem o oběd, musí se odhlásit (tato informace se vztahuje pouze na žáky přihlášené ve ŠJ).

 

Organizace vzdělávání od 25.5.2020 do 30.6.2020

1. Vyučování (vzdělávací aktivity) bude probíhat denně od 8-12hodin.

 • Výuka nebude probíhat podle předešlého rozvrhu
 • Bude probíhat v blocích (český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda a přírodověda)
 • Žáci budou rozděleni do skupin (max.15 žáků)
 • Skupiny vytvoříme podle počtu přihlášených žáků; skupiny nemusí odpovídat jednotlivým třídám

2. Obědová přestávka 12:10-13:30

 • Jednotlivé skupiny budou mít vyčleněný čas oběda
 • Skupina musí jít na oběd společně
 • Žáci, kteří nebudou přihlášeni na oběd, odchází domů

3. Odpolední činnost  do 16:00

 • Jedná se o náhradu činnosti školní družiny, případně kroužků, které nebudou v klasické podobě do konce školního roku fungovat 
 • Na tyto aktivity se mohou přihlásit jakékoli děti 1. stupně 
 • Náplní budou volnočasové aktivity, případně plnění domácích úkolů 
 • Odchod dítěte z odpolední činnosti je možný i dříve na základě žádosti rodičů

 

Jak provedete přihlášení žáka do školy?

 • Můžete využít online dotazník, nebo si vyzvednete formulář ve vestibulu školy (denně od 8-12hod)
 • Přihlášení proveďte prosím do 18.5.2020
 • V přihlášce vyplňte vybrané aktivity (vyučování, oběd, odpolední činnost)

Děkujeme za vstřícný přístup.

 

Za ZŠ Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

 

HARMONOGRAM OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 1. STUPEŇ

Vážení rodiče,

předkládáme Vám první informace k opětovnému zahájení vzdělávacích a zájmových aktivit na naší škole. Předpoklad zahájení pro 1. stupeň je od 25. 5. 2020.

Postupovat budeme podle metodiky MŠMT a na našich stránkách v nejbližší době se dočtete upřesňující  informace k průběhu a organizaci vzdělávání.

Jedna z nejdůležitějších otázek pro Vás rodiče je způsob zajištění stravování žáků ve školní jídelně. Tuto otázku řešíme se  zřizovatelem a vedením školní jídelny. Právě řada z Vás se rozhoduje, zda-li dítě opětovně pošle do školy právě na základě zajištění podmínek stravování. Budeme se snažit tuto otázku vyřešit co nejlépe pro naše žáky a 7.5. Vám poskytneme snad uspokojivé informace. 

Těšíme se na naše žáky a děkujeme Vám za zpětnou vazbu, kterou nám poskytujete.

Mgr. Leoš Lukaštík a Mgr. Hana Bezdíčková, vedení školy

HARMONOGRAM OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 9. ROČNÍK

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku,

také pro Vás se od pondělí 11.5.2020 otevírá možnost docházet opět do školy a připravovat se na přijímací zkoušky . Příprava bude zaměřena na procvičování učiva z matematiky a českého jazyka s realizací přijímacích testů nanečisto.

Organizace této výuky bude vycházet z metodiky MŠMT.

Zákonný zástupce žáků 9. ročníku je povinen vyjádřit souhlas o docházce do školy, a to do 7. 5. 2020. Zákonní zástupci budou kontaktováni třídním učitelem Mgr. Jaroslavem Jelínkem.

Výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtka  v době od 8:30 - 12:00 a  bude probíhat blokově v jednom dni jeden předmět.

Čestné prohlášení, které je žák povinnen předložit před 1. vstupem do školy, naleznete na našich stránkách "Ke stažení" nebo vytištěné u hlavního vchodu do budovy školy. http://zs-smetanova.cz/download/cestne-prohlaseni-2019-2020.pdf

Možnost stravování ve školní jídelně je v řešení s vedením školní jídelny a zřizovatelem školy.

Těšíme se na setkání.         

 Mgr. Ludmila Drobná, Mgr. Štěpán Doležal a vedení školy