Projekty

esfesif
Učíme se nově-OPVK 1.1
Učíme se nově II. - EU školám
Výzva
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje
Společně to dokážeme

Kontakty

Adresa :Základní Škola
Smetanova 304
Skuteč
539 73
Tel. ředitelna :469350292
Tel. sborovna :469319477
E-mail :zs.smetanovask@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing.Lenka Šiklová
Tel.: 777 845 161
E-mail :poverenec@skutec.cz

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova, Skuteč

Stránky jsou momentalně ve fázi vývoje, pokračovat můžete dále pomocí levého menu.

Pololetní prázdniny v pátek 29. ledna 2021

V pátek 29. ledna 2021 budou jednodenní pololetní prázdniny.

Pololetní vysvědčení-28. ledna 2021

Vážení rodiče a žáci naší školy,

vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování vydalo MŠMT pokyn k vydávání výpisu z vysvědčení.

Žákům, kteří se osobně účastní vyučování (1.+2. třídy) , bude výpis z vysvědčení slavnostně předán ve čtvrtek 28. ledna 2021.

 

Ostatním žákům a zákonným zástupcům škola sdělí obsah výpisu z vysvědčení zpřístupněním do systému eŽK  (1.pololetí) 28. ledna 2021.Výpis z vysvědčení v papírové podobě škola předá žákům první den, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.          

                                Děkujeme za pochopení (změna vyhrazena)             vedení školy                                 

 

Náboženství

Náboženství - žáci, kteří navštěvovali nepovinný předmět Náboženství, mají možnost stahovat si na stránkách www.farnostrana.cz odkaz výuka náboženství připravené pracovní listy.

P.Ondřej Matula

Začátek vyučování v novém roce v pondělí 4.ledna 2021

Vážení rodiče a žáci naší školy,

mrzí nás, že se opět neuvidíme, ale současná sitaace nám bohužel neumožňuje učení ve škole.

Podle nařízení vlády se prezenční výuky od 4.1.2021 mohou účastnit pouze žáci 1. třídy, 2.A a 2.B. Vstup do školy bude bočním vchodem (dvorkem). Školní družina je pro tyto žáky otevřena od 6:00.

Pro ostatní žáky platí online výuka podle předepsaného rozvrhu ( viz. jednotlivé třídy).

I přes tato opatření Vám přejeme úspěšné zahájení nového roku.  S pozdravem vedení školy

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Varhany z kostela

Čas zrození, zvuk proniká chrámovým oválem,

někdo si posvítí loučí, jiný zas křišťálem.

I páni, kteří uléhají do sítě zlatých pavučin,

klaní se Králi z jesliček za hrdinský jeho čin.   (Mgr. Radek Mihulka, Veršůvanky)

  

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci našich žáků

 

Ke konci se chýlí rok 2020, rok plný změn, nečekaných problémů a výzev, rok, který nám všem přinesl více starostí a osobních i profesních bolestí. Hledat pozitiva za uplynulé období bude těžké. Proto bych Vám chtěl alespoň touto formou vyjádřit poděkování za dosavadní spolupráci při naplňování vzdělávacích potřeb našich žáků, za Vaši vytrvalost a pochopení. Leckdy to bylo velmi složité.

Užijme si proto všichni nadcházející vánoční období tak, jak jsme zvyklí, vyžeňme zlobu
a nesnášenlivost z našich domovů a pusťme do našich srdcí mír a klid.

 

Přeji Vám všem pohodu, zdraví, štěstí a klid, aby se Vánoce staly tím nejkrásnějším obdobím tohoto roku.

 

Váš Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

 

K přání se připojují zároveň všichni zaměstnanci školy.

V letošním roce končíme v pátek 18.12.2020

V letošním roce končíme v pátek 18.12.2020 a začínají vánoční prázdniny.

Zrušení lyžařského výcvikového zájezdu LVZ

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníků v letošním školním roce 2020/2021 škola ruší. Důvodem zrušení jsou mimořádná opatření vyhlášená NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR, ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství. I když jsme se zrušením výcviku čekali do poslední chvíle, déle už toto rozhodnutí nejde odkládat. Současný epidemiologický vývoj – OPATŘENÍ PES - nenasvědčuje, že by k nějaké výrazné změně mělo dojít. Všechny podobné akce (školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety) jsou ministerstvem do odvolání zakázány.

Provoz školy od 30.11.2020

Vážení rodiče a žáci,

podle rozhodnutí vlády opět zahajujeme povinnou prezenční výuku od pondělí 30.11.2020.

Na základě tohoto rozhodnutí je povolena osobní přítomnost žáků 1.stupně, žáků 9. ročníků a žáků 6.- 8. ročníků tzv. v režimu rotační výuky.

Rozpis výuky:

30.11. nastoupí celý 1. stupeň, 9. A+B, 6.A+7.A+8.A 

7.12.  nastoupí celý 1. stupeň, 9. A+B, 6.B+7.B+8.B

14.12. nastoupí celý 1. stupeň, 9.A+B, 6.A+7.A+8.A

21.12. nastoupí celý 1.stupeň, 9.A+B, 6.B+7.B+ 8.B

 

V distanční výuce doma se učí online nepřítomné třídy podle předepsaného rozvrhu.(viz. rozvrh třídy na webových stránkách školy).

V prezenční výuce ve třídě se učí žáci podle rozvrhu, který je zveřejněn na eŽK.

Předmět TV- bude nahrazen jinými předměty a v předmětu HV- se bude vyučovat pouze teorie a poslech. Skupiny žáků nemůžeme vytvářet, každá třída se učí samostatně.

 

Vstup do školy bude opět organizovaný:

6.AB+7.AB+8.AB       hlavní vchod            7:45-7:50

9.A+9.B                      hlavní vchod            7:50-7:55

5.A+5.B                      hlavní vchod            7:55-8:00

4.A+4.B                      hlavní vchod            8:00-8:05

3.A+3.B                      hlavní vchod            8:05-8:10

1. třída                      vchod dvorem           7:50-7:55

2.A                            vchod dvorem            7:55-8:00

2.B                            vchod dvorem            8:00-8:05

 

Podle pokynů MŠMT:

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách ( kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají)
 • Budeme dodržovat doporučené větrání tříd i během vyučovacích hodin
 • Budeme se snažit během dne zařadit krátké procházky nebo pobyt venku
 • Bude omezen kontakt mezi žáky jiných tříd
 • Pravidelně budeme provádět dezinfekci prostor a budeme dbát na časté mytí rukou dezinfekčním mýdlem

Provoz školní družiny je od 6:00-16:00. 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat mailem či telefonem.(731557434)

Těšíme se společně na žáky i na spolupráci s Vámi.                 Vedení školy                                                                                                                 

 

 

Informace ze školní jídelny platné od 30.11.2020

 • Od pondělí 30.11.2020 jsou všichni žáci a učitelé přihlášeni k obědům. Pokud se nechcete stravovat, je nutné odhlášení !!!!!
 • Pokud se žáci budou účastnit prezenční výuky, mohou se stravovat v jídelně.
 • Pokud se žáci budou vzdělávat distančně, oběd mohou dostat pouze do jídlonosičů.

                                                            Děkuji Řezníčková

Informace od T-Mobile

Vážení rodiče, 

sdělujeme Vám informace, které Vám máme předat od společnosti od T- mobile.

 • Pokud rodičům nepůjde objednávka dokončit s výzvou, aby se obrátili na prodejnu nebo pokud se jim zde ukazuje záloha, je potřeba, aby zavolali na naši infolinku či navštívili prodejnu. Kolegové tyto zábrany jsou schopni obejít a SIM kartu objednat.
 • Pokud se uživatelům objevuje, že neomezená data mají pouze na 30 dní či že mají k dispozici pouze 4 GB, mohou toto sdělení ignorovat. Akce je opravdu na celé 3 měsíce od aktivace SIM karty a data jsou neomezená.
 • Co se týče hovorů, SMS a platebních služeb (audiotext, Premium SMS, SMS plateb, apod.), ty jsou na SIM kartách povoleny a budou účtovány dle standardního ceníku. Doporučujeme tyto služby zablokovat přímo na našem webovém portálu. Případně lze kontaktovat naši infolinku.
 • Po 3 měsících budou SIM karty automaticky deaktivovány. Není potřeba posílat výpověď. Uživatelé o tom budou předem informováni s možností pokračovat se SIM kartou, avšak již bez 100% slevy.
 • Nepoužité kódy se prosím pokuste distribuovat. Vrátit již nejdou a byla by škoda, pokud by propadly.                                                   společnost T-Mobile