Projekty

esfesif
Učíme se nově-OPVK 1.1
Učíme se nově II. - EU školám
Výzva
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje
Společně to dokážeme

Kontakty

Adresa :Základní Škola
Smetanova 304
Skuteč
539 73
Tel. ředitelna :469350292
Tel. sborovna :469319477
E-mail :zs.smetanovask@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing.Lenka Šiklová
Tel.: 777 845 161
E-mail :poverenec@skutec.cz

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova, Skuteč

Stránky jsou momentalně ve fázi vývoje, pokračovat můžete dále pomocí levého menu.

Informace ze školní jídelny

Žáci i učitelé si mohou v době povinné distanční výuky přihlásit oběd tel. nebo e-mailem v kanceláři ŠJ. Pro děti MŠ je stravování nadále zajištěno. Cizím strávníkům budou obědy vydávány do jídlonosičů od 11.00 do 11.30 hod. u bočního vchodu jídelny. Nutností jsou dva jídlonosiče na výměnu (dezinfekce).

Uzavření základní školy

Vážení rodiče a žáci,

od středy 14.10.2020 je pro všechny žáky uzavřena škola a začíná distanční výuka. Podrobnosti o podobě distanční výuky naleznete na těchto stránkách v kolonce Třídy.

Všechny informace budou průběžně doplňovány, proto je prosím pečlivě sledujte.

Zároveň škola nabízí pro toto období distanční výuky zapůjčení notebooků (omezené množství). Pokud máte zájem, kontaktujte prosím ředitele školy tel.: 736 671 997

 

Rozvrh online výuky sledujte ve složce třídy 8.A,8.B,9.A,9.B

Rozvrh online výuky sledujte ve složce třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Nová organizace výuky

Vážení rodiče a žáci,

reagujeme na nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od pondělí 12.10. do pátku 16.10.2020 bude probíhat výuka na 2. stupni takto:

Třídy 6.A,6.B.7.A,7.B - mají běžnou výuku ve škole podle rozvrhu vyučovacích hodin.

Třídy 8.A,8.B,9.A,9.B - budou vzděláváni distančně doma tzn. Online připojení v určený čas + plnění zadaných úkolů.

Po celou dobu kombinované výuky jsou žákům umožněny obědy ve školní jídelně. Žádáme Vás pouze o dodržování času obědů podle původní výuky.     

Pro žáky 1.stupně a školní družinu žádné změny ve výuce nenastanou.

                                                                                                                       vedení školy 

 

 

Změna organizace zájmových útvarů

Vážení rodiče,

na základě nařízení nouzového stavu bude otevření zájmových kroužků posunuto. Výjimku tvoří pouze kroužek AJ pro 1.třídu a kroužek deskových her. Děkujeme za pochopení vedení školy

European School Sport Day

essd

 V týdnu od 21.9.-25.9.2020 se naše škola zapojila do sportovního projektu BeActiv s názvem ESSD (European School Sport Day). Koordinátorem této akce byla PdF Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zapojit co nejvíce žáků do nějaké sportovní aktivity, poskytnout žákům skrze pohyb zábavu a potěšení a hlavně podpořit pohybovou aktivitu a zdraví na mezinárodní úrovni. Učitelé připravili pro žáky několik atraktivních sportovních aktivit např. atletický čtyřboj, ve kterém nechyběl rychlý běh na 50m a 60m, štafetový běh 4x50m, dále hod raketkami, skok z místa a do dálky a různé modifikace překážkových drah. Další aktivitou byly míčové sporty jako např. házená, vybíjená a basketbal, ve kterých se vyřádili hlavně žáci 4.a 5. tříd. Odpoledne pokračovala v těchto  aktivitách i  školní družina. Ta měla pro žáky připravený orientační běh. Celý týden panovalo velmi pěkné slunečné počasí a tak jsme si sportovní aktivity všichni užili.

Štěpánov, Zbožnov- nově zastávka autobusu u Špitálku

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 21.9.2020 je nově zřízena zastávka pouze pro výstup cestujících přijíždějících na autobusové lince Luže, Štěpánov, Zbožnov. Tato zastávka bude fungovat jen po dobu objížďky. Na základě iniciativy rodičů jsme oslovili vedení Města a pan místostarosta J. Hetfleiš tuto žádost projednal a zařídil u příslušného dopravce. Z důvodu bezpečnosti a včasného příchodu do školy by měli žáci tuto zastávku využívat.                                                                   vedení školy

Zrušení výletu Kutná Hora

Zrušení výletu Kutná Hora

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR - aktualizace

Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví jsou od zítra (pátek 18. 9. ) povinné roušky ve všech vnitřních prostorách budov v celé ČR tj. i ve školách. Pro 2. stupeň platí povinnost mít nasazenou roušku i při vyučování.

Proto od zítra žáci musí vstupovat do školy s nasazenou rouškou.

Děkujeme za pochopení                                                                         vedení školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY

Vážení rodiče,

 

z rozhodnutí ředitele školy je žákům doporučeno nosit do školy preventivě roušky. Roušky musí být v igelitovém pytlíku či jiném hygienickém obalu, čisté a žáci je budou mít v batohu PREVENTIVNĚ pro případ použití, ke kterému vydá pokyn ředitel školy.

Děkuji za pochopení

 

Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy