Atletika

Atletika se koná ve sportovní hale jednou za 14dní,v úterý od 13:30-15:00.Doprovod žáků tam zajištěn. Vedoucí kroužku: Mgr.J.Peřinová,Mgr.J.Jelínek

Aktuality kroužku