Sportovní kroužek

V letošním školním roce bude sportovní kroužek zaměřen na všechny oblasti pohybového rozvoje. Budeme se věnovat florbalu,atletice,sportovním hrám, gymnastice a netradičním sportům. Kroužek se koná ve sportovní hale ve středu od 13:30-15:00.Doprovod žáků tam zajištěn. Vedoucí kroužku: Mgr.J.Peřinová,Mgr.J.Jelínek,Mgr.H.Bezdíčková, A.Veselá

Aktuality kroužku