Klub PV

Klub přírodovědní se koná ve středu od 14:00-14:45 s Mgr.M.Novotnou.

Aktuality kroužku