Finanční gramotnost

Nově zavedený kroužek je určen pro žáky 6.-9.tříd.Pod vedením Mgr.L.Drobné. Koná se ve čtvrtek od 14:00-14:45h.Cena kroužku 300Kč/pololetí.

Aktuality kroužku