Ekologie

V pátek jsme se vydali na tajný výlet v rámci ekologické akce. Po krátké jízdě autobusem - směr Otradov a 15 minutové pěší cestě jsme došli do krásného chatového zákoutí. Ocitli jsme se v nádherném přírodním prostředí, kde jsme si prakticky vyzkoušeli - Co je to ekologie?. V lese jsme objevovali a třídili věci, které do přírody nepatří, plnili jsme úkoly v pracovním listě, zopakovali si znalosti z prvouky a zahráli si přírodní atletiku. Počasí se vydařilo a děti - byly moc hodné a šikovné!!!

Fotogalerie