Tak jsme opět začali

Překročili jsme práh nového školního roku určitě tou správnou nohou a náš tým zůstává ve stejném složení. Věřím, že budeme ve všech třech pozicích, tj. rodič, učitel, žák ve vzájemném souladu, pohodě a zravotně bezproblémoví! Tak do toho!