Probrané učivo od 13. - 17. 4. 2015


Český jazyk - vyjmenovaná slova po V
Matematika - násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, dělení se zbytkem
Prvouka - živočichové - obratlovci (ryby, obojživelníci, ptáci, plazi, savci)