Učivo probírané v dubnu - 18. týden

SL. do str. 77.

Vyvození hlásky G.

Písanka do str. 22.

Uč.M. do str.42 + opakování probraného učiva.

Matematické pojmy: sčítanec, sčítanec, součet.

Prac. seš. M do str. 19, cv.A.

Prv - opakování - orientace v čase: dny, měsíce, roč. období, části dne, hodiny.