Plán učiva 27.4. - 30.4

Slabikář str. 77

Učebnice matematika velká str. 45 a opakování probraného učiva

Učebnice matematika malá str. 14

Písanka str. 22

Prvouka: navazování nových mezilidských vztahů, zásady slušného chování ve škole i mimo ni

Středa DÚ: písanka str. 21, 4 řádky

Čtvrtek, pátek DÚ není!!!