Učivo probírané v květnu - 19. týden

SL. do str. 81.

Vyvození hlásky F.

Písanka do str. 25.

Uč.M. do str.44 + opakování probraného učiva.

Prac. seš. M do str. 22.

Prv - Mezilidské vztahy, slušné chování ve škole i mimo školu.