Učivo probírané v květnu - 20. týden

SL. do str. 85.

Vyvození hlásky CH.

Písanka do str. 27.

Uč.M. do str.46 + opakování probraného učiva.Jednotky hmotnosti(kg), objemu(l).

Prac. seš. M do str. 22.

Prv - Povolání, obchod, výrobek.p>