Učivo probírané v květnu - 22. týden

SL. do str. 91.

Čtení slabik DĚ, TĚ, NĚ.

Písanka do str. 30.

M - Opakování probraného učiva.

Prv - Dopravní výchova: dopravní značky.