Učivo probírané v červnu

Opakování, procvičování, upevňování probraného učiva.