Výlet do Malhoště

5. 6. jsme vyrazili na poznávací procházku s panem Janem Ptáčkem. Pěkně jsme se prošli a čekala nás i zkouška odvahy v podobě přechodu mezi nataženými lany. Nakonec jsme z přírodnin postavili krásné domečky pro lesní skřítky.

Fotogalerie