Plán učiva - 7.týden - 12.10. - 16.10

Český jazyk

- Opakování druhů vět (O,T,P,R). Zkoušení - Př. Co je věta oznamovací, čím končí, příklad.

- zkoušení básničky POLÁMAL SE MRAVENEČEK (2 sloky)

- opakování abecedy (umět celou)

- určení správného pořadí slov ve větě

- psaní diktátů, přepisů

- rozlišování slov podle významu (slova souznačná, protikladná)

Matematika

- počítání do 20 s přechodem přes 10 i bez (písemně i zpaměti)

- přepisy příkladů

- určování desítek, jednotek

- číselná řada do 100

- porovnávání čísel podle velikosti

- sčítání desítek

- úsečka (modelování)

Prvouka

- dopravní značky, dopravní prostředky, důležitá telefonní čísla (150,155,158)

KAŽDÝ DEN ČTĚTE, PROSÍM, 2X (nejméně 20 minut). Kontrolujte porozumění textu a orientaci v textu. Do příštího týdne mají děti za úkol se naučit další dvě sloky básničky (POLÁMAL SE MRAVENEČEK)