Lyžařský výcvikový zájezd

Organizace lyžařského výcvikového zájezdu (LVZ) ve školním roce 2015/2016 Účastníci: žáci 7. tříd a vybraní žáci vyšších ročníků Termín konání: 15. ledna (Pá) odjezd v odpoledních hodinách – 22. ledna příjezd v dopoledních hodinách (Pá) 2016 – vše bude ještě upřesněno. Místo konání: Stříbrnice - chata ŠTVANICE – oblast KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKA - SKIAREÁL KRALIČÁK Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře a malá večeře) je zahrnuta v ceně LVZ, začíná se večeří a končí snídaní. Cena: cena 7-denního pobytu na jednoho žáka byla kalkulována na 4000,- Kč. Cena zahrnuje ubytování a stravu (360,- Kč na den), cenu za lyžařský vlek (cca 1100,- Kč za celý týden). Na dopravu přispívá škola jednorázovou částkou přibližně 6000 Kč – zbytek hradí každý žák sám - je započítáno v celkové částce. Dále cena zahrnuje návštěvu bazénu v Šumperku v rámci odpočinkového dne + přednášku od člena horské služby. V případě rozdílných nákladů bude doplatek či přeplatek vyúčtován po ukončení LVZ. Náplň LVZ: sjezdový výcvik (podle vyspělosti a lyžařských dovedností žáků) viz. ŠVP ZŠ Smetanova Skuteč. LVZ: je součástí výuky žáků 7. ročníku ZŠ, a proto je neúčast omluvitelná pouze ze zdravotních důvodů (jiné důvody – konzultace s vedením školy = ředitelem školy a vedoucím LVZ). Na LVZ platí příslušná ustanovení školního řádu a další předpisy, zejména z oblasti zimního pobytu na horách - (popř. PROVOZNÍ ŘÁD CHATY ŠTVANICE). Případné porušování těchto předpisů může být řešeno až vyloučením z LVZ. Seznam doporučených věcí: Lyžařská výzbroj – sjezdové lyže (odborně seřízené – lístek o seřízení žák odevzdá den před odjezdem na LVZ –) hole a sjezdové boty, sluneční nebo sjezdové brýle. !veškerou výzbroj (lyže,hole,sjezdové boty) je možno zapůjčit na naší škole za poplatek 150,- Kč! V rámci bezpečnosti je nezbytně nutné, aby žák měl lyžařskou helmu - ŠKOLA NEPŮJČUJE . Lyžařská výstroj - nejméně dvoje kompletní teplé oblečení na LVZ, vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku (na sněhu), věci osobní hygieny (včetně mýdla a ručníku), oblečení pro pobyt v chatě včetně přezutí, čepice, rukavice, nepromokavá větrovka, zimní obuv na turistiku, opalovací krém, psací potřeby, malý batůžek a plavky . Před zahájením kurzu každý žák u autobusu odevzdá vedoucímu LVZ potvrzení o bezinfekčnosti (formulář žák obdrží),posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na LVZ, potvrzení o seřízení vázání, kartičku pojištěnce a zdravotní průkaz. Žádáme Vás o neodkladné vyplnění následující závazné přihlášky a včasnou úhradu zálohy (= cca 2/5 z pobytové částky = 1500 Kč) do 31. října 2015, neboť pro organizační zajištění LVZ je nutné uhradit zálohu provozovateli chaty. --------------------------------zde odstřihnout a se zálohou odevzdat do 31. 10. 2015 ----------------------------------- Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte na LVZ - PŘIHLÁŠKA Mé dítě jméno a příjmení...................................................... datum narození......................................................... se zúčastní / nezúčastní (nehodící se škrtne) lyžařského výcvikového kurzu, který se uskuteční v termínu 15. 1. 2016 až 22. 1. 2016. Cena za pobyt byla stanovena ve výši 4000,-Kč a zaplatím ji ve dvou splátkách (1. zálohu 1500,-Kč do 31. října 2015 a zbytek tj. 2500,-Kč nejpozději 14 dní před odjezdem). V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím jeho individuální odvoz domů ještě před termínem společného návratu. Jsem si vědom(a) toho, že na lyžařský výcvikový zájezd nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je potřeba brát zvláštní zřetel (astma, alergie, omezení při tělesném cvičení, diabetes,aj.) ........................................................... .................................................... Ve..........................................dne..................................Podpis zákonného zástupce...................................................