Učivo 9.-13.11.

Nové písmenko J,j, N,n. Čteme slabiky, slova, obrázkové věty. Píšeme diktáty - písmenka, slabiky la, lo, .....Učíme se nové psací písmenko m, M. V matematice sčítáme a odčítáme do pěti, řešíme slovní úlohy, řadíme čísla 0,1,2,....10, používáme pojmy před, za, mezi... V prvouce jsme probrali téma podzim (ovoce, zelenina, listnaté a jehličnaté stromy, stěhovaví ptáci, přezimující zvířátka...).Poznali jsme nové didaktické hry.

Fotogalerie