Učivo 16.-20.11.

Nové písmenko D,d,K,k. Čteme slabiky, slova, věty. Píšeme diktáty - slabiky la,lo,...ma, mo...Píšeme psací písmenko t, p, slabiky, slova. V matematice počítáme do šesti. Doplňujeme čísla. Rozlišujeme základní geom. tělesa. V prvouce probíráme téma \\\\\\\"Rodina\\\\\\\".

Fotogalerie