AJ - město

Ve dnech 23.-25.11. vytvářeli žáci při angličtině město. Jejich úkolem bylo namalovat (popř. vytvořit z krabiček) budovy, popsat je, domalovat krajinu a další části města, které umí pojmenovat. Nakonec město popsali pomocí jednoduchých vět v angličtině.

Fotogalerie