CO JSME PROŽILI V ČERVNU


CO JSME PROŽILI V ČERVNU
- VÝROBA STROMU PŘÁTELSTVÍ – OBKRESLOVÁNÍ DLANÍ
BARVENÍ DLE VLASTNÍ FANTAZIE
- VYROBA CHOBOTNIČEK ZE ZBYTKŮ VLNY – NAMOTÁVÁNÍ,
STŘÍHÁNÍ A PLETENÍ COPÁNKŮ
- VYCHÁZKY PO SKUTČI A OKOLÍ SPOJENÉ S NÁVŠTĚVOU
ZMRZLINÁŘE
- SOUTĚŽIVÉ ODPOLEDNE NA TRAVNATÉM HŘIŠTI
TOČENÍ OBRUČÍ
VYKOPÁVÁNÍ MÍČE – PANENKOVÁNÍ
- VYHODNOCOVÁNÍ SOUTĚŽE, PŘEDÁVÁNÍ CEN A MEDAILÍ
- VELKÝ ÚKLID ŠKOLNÍ DRUŽINY A DRUŽINOVÉ ŠATNY
- ODNÁŠENÍ VÝTVORŮ DOMŮ
- VELKÉ LOUČENÍ A HURÁ NA PRÁZDNINY

Fotogalerie