Učivo 14.-18.12.

Nové písmenko Z,z. Čteme slova, věty. Pracujeme s textem - porozumění přečtené větě. Píšeme diktáty-slova, rozlišujeme krátké a dlouhé samohlásky. Dopsali jsme písanku č.2, opakujeme si a upevňujeme probraná psací písmenka. V matematice si upevňujeme sčítání a odčítání do osmi, řešíme slovní úlohy.

Fotogalerie