Učivo 4.-8.1

Nové písmenko H,h. Čteme slova, věty. Učíme se nové říkanky. Píšeme diktáty - slova. Píšeme psací n, N. V matematice počítáme do devíti. Řešíme slovní úlohy z praxe. V prvouce jsme ukončili téma \\\"zima\\\" a začínáme téma \\\"člověk-části těla, zdravá výživa, péče o tělo...