Smyslová revue ve Skutči


Smyslová revue ve Skutči

V pátek 22.1.2016 naši školní družinu navštívil
pan Rudolf Petráš se svým kabaretním vystoupením,
během kterého děti plnily úkoly, za které byly
odměněny sladkostí nebo nafukovací hračkou. Děti
zpívaly, vyjmenovaly pohádkové postavy, házely
míčkem do kbelíku, ale i poznávaly předměty podle
hmatu, čichu, zraku, sluchu, chuti a tím si
zábavnou formou procvičily všechny smysly.

Fotogalerie