Pravěký den ve 4.A

Ve středu 27. ledna proběhl v naší třídě pravěký den. Žáci pracovali celý den v tlupách a plnili různé úkoly - stavba jeskyně, kreslení pravěkých zbraní, výroba pravěkých nástrojů a šperků, hledání potravy a její pojmenování v angličtině,počítání pyramid a zjišťování, kolik vážil a měřil mamut (převody jednotek), v textu o pravěkých obydlích vyhledávání sloves a určování osoby, čísla a času, kreslení obrázkových zpráv a jejich luštění, atd. Na závěr žáci řešili také kvíz, ve kterém uplatnili vše, co se o pravěku dozvěděli.

Fotogalerie