Učivo 1.-5.2.

Nové písmenko č,Č. Čteme slova, věty, krátké texty. Nacvičujeme intonaci. Píšeme nová psací písmenka v,V,z,Z. Píšeme diktáty-jednoduché věty, procvičujeme psaní trojslabičných slov. Přepisujeme věty psacím písmem. Učíme se nové básničky. V matematice sčítáme a odčítáme do 10. Řešíme slovní úlohy, matematické smyčky, tajenky.

Fotogalerie