Učivo 8.-12.2.

Vyvozujeme nové písmenko b, B. Čteme slova, věty, texty. Prohlubujeme si slovní zásobu, poznáváme slova mnohoznačná, slova stejného a opačného významu. Píšeme písmenko h, H, diktáty - věty. V matematice opakujeme sčítání a odčítání do deseti. Pracujeme na číselné ose 0-20. Čteme, píšeme, porovnáváme číslice od 11 do 20, rozkládáme čísla na desítky a jednotky. V geometrii znázorňujeme ve čtvercové síti základní geometrické tvary. V prvouce jsme měli téma \\\"Typy krajiny\\\"-živočichové a rostliny žijící v odlišných podmínkách.

Fotogalerie