Učivo 15.-19.2.

Vyvozujeme nové písmenko ž, Ž. Čteme slova, věty, texty. Pracujeme s texty - čtení s porozuměním. Píšeme dvojhlásky au, Au, ou, Ou. Trénujeme všechna naučená písmenka, diktáty - věty. Učíme se nové básničky. V matematice počítáme do deseti, většina už bez prstíčků! Pracujeme s číselnou osou do dvaceti. Porovnáváme, rozkládáme a píšeme čísla do 20. Počítáme do dvaceti 10+2, 14-4, 18-10.

Fotogalerie