Učivo 29.2.-4.3.

Vyvozujeme nové písmenko ř, Ř. Čteme slova, věty, texty ze slabikáře i předtištěných listů. Pracujeme s přečtenými texty, učíme se novou básničku, jazykolamy. Píšeme S, Š, L, diktáty a přepisy vět. V matematice sčítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku (10+4, 13+5). Řešíme slovní úlohy, hrajeme didaktické hry. V prvouce procvičujeme dny v týdnu, měsíce, roční období, učíme se datum svého narození, svátek, bydliště....

Fotogalerie