Učivo 14.-18.3.

Vyvozujeme nové písmenko f, F. Čteme slova, věty, texty.Píšeme psací písmenko b, B, ž, Ž, přepisujeme věty, píšeme diktáty-krátké texty. V matematice sčítáme a odčítáme do 20 bez přechodu přes desítku (17+3, 12+8, 20-5, 20-7...), řešíme slovní úlohy z praxe, poznáváme nové didaktické hry.V prvouce opakujeme dny v týdnu, roční období, měsíce...

Fotogalerie