Učivo 29.3.-1.4.

Dokončili jsme vyvozování hlásky ch, Ch, čtení textů zaměřené na tuto hlásku. Čteme slova se slabikami di ,ti,ni. Píšeme psací f, F, přepisy a diktáty vět. V matematice opakujeme a procvičujeme + a - do 10 zpaměti bez prstíků. Opakujeme + a - do 20 bez přechodu přes desítku. Řešíme slovní úlohy, řetězce příkladů. Začali jsme sčítání do 20 s přechodem desítky pomocí rozkladu (9+2, 9+7..). V prvouce jsme probírali zvířátka a rostliny-na jaře.

Fotogalerie