Učivo 4.-8.4.

Čteme slova se slabikami dě, tě, ně v krátkých textech. Pokračujeme při čtení ve sbírání berušek. Píšeme psací ch, Ch, přepisy a diktáty vět. V matematice sčítáme přirozená čísla do 20 s přechodem desítky (8+3, 8+9...), řešíme slovní úlohy.

Fotogalerie