Učivo 18.-22.4.

Čteme z čítanky - čtení s porozuměním, práce s textem. Píšeme do posledního (pátého) dílu písanky, procvičujeme opisy textů-říkanek, diktáty vět. Učíme se nové básničky. V matematice sčítáme do 20 s přechodem přes desítku (6+8, 6+5, 5+7, 5+9..). Opakujeme si sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, řešíme slovní úlohy z praxe. V prvouce probíráme téma živočichové.

Fotogalerie