Učivo 25.-29.4.

Čteme z čítanky, pracujeme s texty. Procvičujeme správné tvary písmen, v písance plníme různé úkoly. Píšeme přepisy textů a diktáty vět. V matematice sčítáme do 20 s přechodem přes desítku (4+7, 3+8, 2+9...). Řešíme slovní úlohy, počítáme matematické řetězce, luštíme tajenky pomocí čísel.

Fotogalerie