Učivo 2.-6.5.

Čteme z čítanky, pracujeme s texty. Píšeme do písanky, trénujeme přepisy textů a diktáty vět. V matematice opakujeme sčítání do 20. Nové učivo - odčítání do dvaceti s přechodem desítky (např. 11-2, 11-3, 12-3, 12-4...). Řešíme slovní úlohy. Hrajeme didaktické hry, rozšiřujeme si slovní zásobu. V prvouce si procvičujeme probrané učivo na téma živočichové (zvířata domácí, hospodářská, lesní, v ZOO...).