Učivo 9.-13.5.

Čteme z další čítanky - pohádky, říkanky, básničky, hádanky... Píšeme do písanky, přepisy textů, diktáty vět. Ze slov skládáme věty, doplňujeme do slov vynechaná písmenka, slabiky. V matematice opakujeme sčítání do 20 bez i s přechodem desítky, odčítání do 20 bez přechodu desítky. Procvičujeme odčítání do 20 s přechodem desítky (11-3, 12-8,...), probíráme nové učivo v odčítání (13-9, 14-6). Řešíme slovní úlohy, matematické pyramidy.

Fotogalerie