Otevření myslivecké klubovny ve Skutíčku

Druhý školní den jsme se vydali \\\\\\\"Žulovou stezkou\\\\\\\" do Skutíčka na otevření myslivecké klubovny. Byli jsme nadšeni ochotou a obětavostí skutečského mysliveckého sdružení, které pro nás připravilo poznávání přírodnin, živočichů, stop zvěře, střelných loveckých zbraní a střelbu ze vzduchovky. Většina držela vzduchovku poprvé v životě!!! Nejlepším střelcem byl Adam Čejka, který měl možnost na závěr si vylézt na myslivecký posed. Viděli jsme posedy pro myslivce, krmelec, zásyp pro pernatou zvěř. Přijela i státní policie a předvedla nám svoji připravenost nás chránit. Bylo to nádherné dopoledne. Na návštěvu zavítal také pan starosta, pan Pavel Bezděk. Domů jsme neodcházeli s prázdnou, každý dostal diplom a dárky na památku. Přejeme hodně zdaru a \\\\\\\"Lovu zdar\\\\\\\".

Fotogalerie