Změna v rozvhru 7. dubna 2017

V pátek 7. dubna 2017 z organizačních důvodů odpadá 5. vyučovací hodina. Konce výuky je v 11:30.