PÁLENÍ ČARODĚJNIC


PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pátek dne 28. 4. 2017 od 13:00 pořádá školní družina
,,PÁLENÍ ČARODĚJNIC \\\" s opékáním špekáčků.
S sebou: dobrou náladu, popřípadě čarodějnický
kostým.
Občerstvení zajištěno.