Školní výlet do středověku

Dne 6.6.2017 se vydaly třídy 4.A a 4.B na společný školní výlet. Kam směřovalo naše putování? První zastávkou bylo město Polička, kde jsme navštívili rodnou světničku hudebního skladatele Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba. Děti si zde mohly změřit i svou fyzickou zdatnost, když zdolaly 192 schodů. Všichni zvládli tento sportovní výkon na výbornou. Dále jsme se vydali na pěší okruh okolo městských hradeb a dozvěděli jsme se něco o historii města. Druhým zastavením byl hrad Svojanov. Podívali jsme se do podzemí hradu, mučírny, vyslechli jsme pověsti o hradních strašidlech, které o půlnoci v hradě straší, vyzkoušeli zbraně hradní posádky, prohlédli okolní zahrady hradu. V hradní hospůdce si děti zakoupily dobroty, upomínkové předměty. Na zpáteční cestě domů následovala ještě jednou krátká zastávka v Poličce na schlazení zmrzlinou a zakoupení dárečků. Počasí nám přálo, výlet se vydařil.

Fotogalerie