TECHNOPLANETA, velmi úspěšná účast

Letos se naše škola účastnila této šifrovací hry již pojedenácté. Je to hra, která prověří mnohé

výdrž týmů (ne vždy zvládnou dohromady internetové kolo a rozpadnou se ještě před možnou účastí ve finále),

výdrž rodičů (kteří se občas snaží svým dětem pomoci, anebo je alespoň nechají řešit šifry dle jejich potřeb),

výdrž vyučujících (neboť se začátkem internetového kola se šifruje vždy a všude, tedy i při vyučování…).

Zatím se nám pokaždé podařil hlavní cíl, a to dostat se na finále v Praze. I to je dost náročné, neboť je potřeba vyřešit co nejvíce šifer (ideálně všechny) z internetového kola a v co nejkratší možné době.

Při účasti ve finále už leží vše na bedrech jednotlivých členů týmu. Už tu nejsou ani rodiče, ani vyučující, i strýček Google je tu mimo. Už jsou tu jen pokyny od organizátorů a mapa, která by měla usnadnit orientaci v terénu při hledání jednotlivých úkolů (je zvláštní, že právě orientace pomocí mapy dělá dětem značné problémy…).

Zatím největší úspěch jsme zaznamenali v roce 2013, kdy tým Lolky (Michaela Filáčková, Barbora Nováková, Zdeňka Novotná a Sylvie Profousová) došel až do cíle a umístil se na krásné 20. pozici ze 41 nejlepších týmů z ČR s SR.

V letošním roce však tým Mamlasové ve složení Adéla Burešová, Jana Pírková, Monika Šťavová a Radek Janáček došel až do cíle a umístil se na krásné 11. pozici z 51 týmů, které byly nejúspěšnější v internetové části hry. I letos se účastnily týmy z České a Slovenské republiky a dá se říci, že počet účastnících se základních škol a gymnázií byl velmi vyrovnaný.

Dalším naším týmem byl TOP 5 tvořený Kateřinou Burešovou, Alžbětou Doležalovou, Andreou Pavlištovou, Andreou Sejkorovou a Michaelou Uličnou, který z 10 povinných úkolů splnil celých 9, a tak je od cílové pásky oddělil jen časový limit.

Všem účastníkům GRATULUJEME a přejeme mnoho zdaru v příštím roce!

Fotogalerie