Připomínám SRPDŠ již tento čtvrtek od 15.00

Připomínám SRPDŠ již tento čtvrtek od 15.00, setkání rodičů s paní učitelkou třídní...

Co nás čeká

  • Seznámení se školním řádem
Volba třídního důvěrníka
  • Plánovaná ředitelská volna
Turistický a lyžařský kurz
  • Dotazy rodičů