Změna v rozvrhu

V pátek 22. prosince bude výuka v 5. A zkrácena na 4 vyučovací hodiny (odpadá 5. vyuč. hodina pracovní výchovy). Ve třídě proběhne vánoční besídka. V úvodu si společně celý 1. stupeň zazpívá několik vánočních koled a poté začne program v jednotlivých třídách. Děti v 5. A se domluvily, že si uvaříme čaj, ochutnáme cukroví a rozdáme si dárečky. V druhé části besídky budeme hrát deskové hry a několik děvčat pro nás nacvičuje divadelní představení nazvané Starý vánoční příběh. Věřím, že si poslední školní den v tomto roce užijeme. Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeje 5. A