Předvánoční čas

Poslední měsíc roku 2017 byl plný báječných aktivit a událostí.

V úterý 5. 12. se to v naší škole hemžilo čerty, anděly a nechyběli ani dva Mikuláši. V průběhu 1. vyučovací hodiny navštívila jedna děsivá čertovská banda i naši třídu. Ještě že tísnivou atmosféru odlehčili andělé s Mikulášem, kteří nám za vánoční písničku a anglickou básničku rozdali nadílku. V knize hříchů nebyl zapsán z naší třídy nikdo konkrétní, čerti nám jen dali jasně najevo, že vědí o naší neposednosti a upovídanosti při hodinách a o ne vždy pěkném chování o přestávkách. Andělé nás naopak pochválili za aktivitu a chuť pracovat ve skupinách.

V pátek 8. prosince jsme se během 1. vyučovací hodiny zúčastnili interaktivní přednášky pana Karla Švece. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze světa bezobratlých živočichů, převážně hmyzu (brouků, švábů, pakobylek, ploštic, aj.), ale také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek apod. Nejednalo se o teoretickou přednášku, ale o názornou ukázku exemplářů z jedinečné sbírky čítající více než 50 druhů živých exemplářů z celého světa. Součástí byla také ukázka největších brouků světa. Tuto sbírku měli možnost vidět také návštěvníci Vánoční výstavy.

Od pondělí 11. prosince chodí naše třída v rámci hodin tělesné výchovy na skutečský zimní stadion na bruslení. Jsme rádi za zpestření hodin TV a za to, že se můžeme naučit další sportovní aktivitu.

Ve středu 20. prosince se šest našich spolužáků zúčastnilo pražského vánočního turnaje v deskových hrách. Ve hře Ubongo vybojovala Anička Drobná skvělé 1. místo. Výborně dopadl i Adam Chrbolka, který ve hře Othello skončil na 5. místě. Ostatní hráči (Bára Vostřelová, Adam Votava, Tomáš Vomlel, Julie Peterková) dosáhli také velmi pěkných výsledků. Všem hráčům gratulujeme a přejeme hodně štěstí i na dalších turnajích.

Poslední školní den v roce 2017, v pátek 22. prosince, jsme si v naší třídě uspořádali vánoční besídku. Skupinka spolužáků pod vedením Johanky Hrubé si pro nás ostatní připravila divadelní představení nazvané Starý vánoční příběh. Moc se jim to povedlo a na závěr jsme si všichni společně s chutí zazpívali Narodil se Kristus Pán. Pak už následovalo rozdávání dárků. Společný čas jsme strávili pitím čaje, ochutnáváním cukroví, sledováním pohádky a hraním her, které jsme si buď přinesli z domu, nebo jsme si je nadělili k Vánocům.