Škola v přírodě

V příštích týdnech budou dětem rozdány informace k platbě školy v přírodě. Platba bude prováděna bezhotovostně na účet školy, každý žák bude mít svůj variabilní symbol. Na dubnové rodičovské schůzce budou rodičům předány veškeré informace k programu, odjezdu a příjezdu apod.