Probrané učivo z ČJ a AJ

5. A - učivo od 12. února 2018

ČJ

Druhy zájmen (do sešitu): Osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + si, se) Přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj) Ukazovací (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tenhle) Tázací (kdo, co, jaký, který, čí) Vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) Neurčitá (někdo, něco, nějaký, něčí, každý, všechen) Záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)

Pracovní sešit 2. pololetí: 34/1, 2, 3 35/1, 2, 3, 4a,b 36/1, 2 25/10a

Skloňování zájmena já (do sešitu): 1. p. já 2. p. mě (bez Pav-la), mne 3. p. mně (Pav-lo-vi), mi 4. p. mě (vidím Pav-la), mne 6. p. mně (o Pav-lovi) 7. p. mnou

Pomůcka: 2. = 4. pád → 2 písmena, 2 slabiky (Pav-la) 3. = 6. pád → 3 písmena, 3 slabiky (Pav-lo-vi)

D.Ú. prac. sešit 40/3

Prac. Sešit 38/1, 3a

D.Ú. prac. sešit 40/1, 2a

AJ

Do slovníčku přepsat slovíčka 4C (Free time) a 4D (Mickey, Millie and Mut) a učit se slovíčka celé 4. lekce

Gramatika: přítomný čas prostý – do sešitu přepsat vysvětlení dle pracovního sešitu str. 69/4.3, 4.4

Učebnice str. 44 – 45

Pracovní sešit str. 36 – 37

D.Ú. učebnice 45/8: napsat 6 vět o Pavlovi a 6 vět o Chindě dle poslechu - viz zde:

Pavel - ano: hraje hokej, sleduje televizi, lyžuje, poslouchá muziku (ostatní nedělá)

Chinda - ano: hraje na housle, chodí na hodiny tance, chodí plavat, sbírá odznaky, hraje počítačové hry (ostatní nedělá)

Do sešitu přepsat tvoření otázek v přítomném čase prostém - dle pracovního sešitu 70/4.5 a 4.6

učebnice str. 46 - přečíst si text a do sešitu si vypsat otázky s krátkými odpověďmi (např. Do you like sport, Millie? Yes, I do. atd.) + uč. 47/3b + slovíčka a překládat si věty

1) O víkendu čtu komiksy. 2) Vstáváš před sedmou hodinou. 3) Tom snídá v půl osmé. 4) Lucy si čistí zuby v 6:30 nebo v 6:45. 5) Děláme domácí úkoly po škole. 6) Vyučování končí v 13:15. 7) Děti se dívají na televizi od čtyř do pěti. 8) Nevstávám v 6:00. 9) Tom a Lucy nechodí domů před obědem. 10) John nechodí do postele o půlnoci. 11) Nick se nesprchuje každé ráno. 12) Nesnídáme v kuchyni. 13) Moje maminka si neobléká sako. 14) Moji rodiče často večeří v restauraci. 15) Moje kamarádka čte večer knihy. 16) Film začíná v 8 hodin. 17) Jo nejezdí do školy autobusem. 18) Můj tatínek sbírá známky. 19) Můj bratr nedělá karate. 20) Rod a Dick nehrají na hudební nástroj.

doplnit pracovní sešit do strany 37