Velikonoční prázdniny

Příjemně si užijte velikonoční prázdniny!

A protože jsem vám nestihla dám tréninkový materiál na matematiku na nástěnku ve třídě, máte jej k dispozici na našich webovkách. Stačí si ve složce Pedagogický sbor najít moje jméno a rozklinout a pak najít vytýkání ;o)

Sejdeme se v úterý 3. dubna!