Do knihovny za pohádkou

V pátek před jarními prázdniny jsme v rámci hodin českého jazyka zavítali do skutečské knihovny, kde jsme si zábavnou a hravou formou zopakovali vše, co víme o pohádkách, a také jsme se seznámili s tím, k čemu všemu vlastně knihovna slouží. Poté jsme si své znalosti ověřili při vyplňování pracovního listu.

1) Napiš, co všechno můžeš v knihovně dělat (jaké služby knihovna nabízí):

2) Zakroužkuj správnou odpověď: Knihovny po celé ČR organizují každý rok akci nazvanou Noc s Erbenem/Grimmem/Andersenem

3) Pohádky dělíme na dvě skupiny podle toho, jestli známe nebo neznáme jejich autora. Napiš základní dělení. Pohádka ___________________ a ______________________

4) Paní knihovnice nám četla pohádku Miloše Macourka Jakub a _____________ dědečků (doplň počet). Jaký úkol měli dědečkové, kteří zrovna nevařili, nesázeli zelí a nestarali se o zahrádku?

K jakým nesmyslným a legračním situacím v pohádce Miloše Macourka docházelo?

5) Hříčky se slovíčky – v každém názvu pohádky najdi alespoň tři slova: SEDMERO KRKAVCŮ FERDA MRAVENEC ZLATOVLÁSKA