Informace ke škole v přírodě

10. dubna proběhla rodičovská schůzka, na které byly rodičům sděleny základní informace týkající se školy v přírodě.

Odjezd: v pondělí 4. 6. 2018 od špitálku, sraz v 7:15 hod. Příjezd: v pátek 8. 6. 2018 mezi 14:30 - 15:00 hod.

Prosíme o úhradu čásky 2 000,- Kč nejpozději do 14. 5. 2018 (platba dle předchozích informací).

Při nástupu do autobusu bude paní zdravotnice vybírat tyto dokumenty: očkovací průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vydává dětský lékař, platnost 2 roky, stačí kopie) a potvrzení o bezinfekčnosti (bude dětem rozdáno v týdnu před odjezdem).

Podrobnější informace byly rodičům, event. dětem předány - viz papír.

Program: výstup na Sněžku, Černou horu - rašeliniště, Tetřeví boudy, Výrovka aj. a aktivity v okolí chaty Slovanka. Naplánována je také beseda se členem horské služby a se členem KRNAPu. Prosíme, aby děti měly zejména pevnou a pohodlnou obuv a oblečení, které se dá \\\"vrstvit\\\" + pláštěnku.

Rodiče také odsouhlasili návrh, aby si děti s sebou na školu v přírodě nebraly mobilní telefony.