Výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech

V úterý 22. května 2018 plánujeme výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Jedná se o centrum zaměřené na popularizaci pravěku, ve kterém mají návštěvníci možnost vyzkoušet si, jak naši předci kdysi žili, jak se živili, jaké nástroje a zbraně používali apod. Děti by se v centru zúčastnily dvou edukačních programů (více na www.archeoparkvsestary.cz). Předběžná cena je 250,- Kč (může se změnit v závislosti na ceně dopravy). Prosím o vyjádření o účasti (viz lísteček).